Töö- ja karjäärimess Kultuurikatlas 07.11.17

Töö-ja Karjäärimessil 2017.a sügisel osales ligi 100 tööandjat nii Eestist kui välisriikidest. Eesti ettevõtetest olid esindatud IT-, tootmis-, laomajandus-, kaubandus-, teenindus-, ja avaliku halduse ettevõtted. Pakuti nii spetsialisti ametikohti kui lihttööd, nii täis- kui osalist tööaega, samuti lühiajalist tööhõivet ja hooajalisi töökohti. EURES programmi raames on endiselt võimalik edukalt asuda tööle mõnda välisriiki.

14k

0

Jaga

Ettevõtluse alustamise toetus

Antud teemal räägib Eesti Töötukassa Ettevõtlustoetuse osakonnast Sirje Rahu. Oma ettekandes räägib Sirje teemadel:

 • Kellele ja mis eesmärgil
 • Toetuse taotluse maht
 • Nõuded taotluse esitamiseks
 • Taotluse esitamine
 • Välistused
 • Menetluse tähtajad ja kaasnevad kohustused
 • Toetuse kasutamise kontroll

Miks ja milleks tulevikuoskused - OSKA

Kõrvalolevas ettekandes räägib Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma. Kutsekoda töötab välja tööjõud ja oskuste vajaduse prognoosimiste süsteemi OSKA. Tiia räägib oma ettekandes lähemalt teemadel:

 • OSKA projekti olemus, mis on tehtud ning mis tulemas
 • Üleilmsed trendid, mis mõjutavad tööjõu- ja oskuste vajadust
 • 21.sajandi oskused
 • Tulevikutrendid
 • Demograafia
 • Rahvastiku vananemine

Tervis ja töövõime

Tervise ja töövõime teemadel räägib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor Tiina Juhansoo. Tiina räägib oma ettekandes teemadel:

 • Töövõime maja
 • Tervis töövõime hindamisel
 • Töövõime hindamise aluseks olevad funktsioonid
 • Töövõime osaluspiirangute määramine vastavalt raskusastmele
 • Töövõimet välistavad seisundid
 • Töövõimetoetus
 • Tugiteenused

Töövõime hindamine ja teenused vähenenud töövõimega inimesele

Töövõime hindamisest ning sellega seotud teenustest räägivad Töötukassast Annika Hiller ja Mare Puhlak. Ettekandes räägitakse teemadel:

 • Töövõimereform
 • Muudatused seoses töövõimereformiga
 • Töövõime hindamise teekond
 • Töövõimetuse hindamise taotlus ja protsess ja metoodika
 • Üldised põhimõtted taotluse täitmisel
 • Töövõime ulatus
 • Teenused vähenenud töövõimega inimestele

Vaata rohkem

Konverentsisaal

Konverentsisaali oleme kokku kogunud kõikide eelnevate Töö-ja Karjäärimesside videosalvestused. Siin on järelvaadatavad näiteks 2018.aasta alguses Saaremaal Töö-ja Karjäärimessi raames toimunud Foorumi "Erinevad generatsioonid meeskonnas" videosalvestus, Eesti Töötukassa esitlused teemadel Ettevõtluse alustamise toetustest, tulevikuoskustest, töötajate tervisest ja töövõime hindamisest 2017.a...

Vaata rohkem
WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest