Videokonverents – mis see on?

Internetiplatvorm OnlineExpo võimaldab online-sündmustena läbi viia palju erinevaid kohtumisi, vahetada kontakte, samuti rikastada ürituse programmi näiteks videokonverentsi vormis toimuvate erinevate ettekannete ja esinemistega. Alljärgnevalt tulebki täpsemalt juttu videokonverentsidest – millised need on ja kuidas toimuvad. Aga kõigepealt – mida kujutab endast videokonverents?

4k

0

Jaga

Videokonverents

Videokonverents – see on visuaalne sideseanss kahe osaleja vahel või suuremas rühmas, millest osavõtjad, sõltumata oma asukohast,  näevad ja kuulevad üksteist reaalajas.  
Videokonverentside läbiviimiseks kasutatakse spetsiaalseid vahendeid: erinevaid riistvaralisi lahendusi ja süsteeme, vastavat tarkvara, brausereid ja mobiilseid seadmeid. 

Kindlustamaks osalejaid heli ja pildiga, kasutatakse lisaks mitmeid tehnilisi vahendeid: kaameraid, ekraane, mikrofone, kõlareid, peakomplekte, kongressisüsteeme ja projektoreid. Andmete ülekandekeskkonnana rakendatakse globaalset internetivõrku.  

Videokonverentsil kasutatavad süsteemid võimaldavad ka kõige kaugematel osalejatel ligi pääseda erinevatele meediaandmetele, edastades kujutisi töölauast ja selle akendest, aga samuti mitmes formaadis dokumente.  Seda võimaldavad spetsiaalne tarkvara, lisakaamerad, arvutite videoväljunditest edastatav signaal jms.
Siinkohal tasub veelkord rõhutada, et videokonverents on kaasaegne kõrgtehnoloogiline suhtluskeskkond, mis võimaldab muuta äriprotsesse efektiivsemaks ja optimaalsemaks, kiirendades otsustamist ning aidates komandeeringute arvelt raha säästa.

Videokonverentside tüübid

Enamasti on videokonverentsid kas personaalsed või grupile korraldatud. Personaalse videokonverentsina mõistetakse olukorda, kus osalejaid on vaid kaks. Grupikonverentside all mõeldakse aga kõiki teisi videokonverentsitüüpe, mis erinevad üksteisest eesmärkide, osalejate arvu, konverentsiruumi loomise meetodite ja vahendite poolest. Alljärgnevalt räägime sellest täpsemalt.

1:1 videokonverentsid

Siin on kõik lihtne: osalejaid on kaks, mõlemad näevad ja kuulevad teineteist samaaegselt. Konverentsi seansside ajal saab kasutada erinevaid kaasaegseid koostöövahendeid, näiteks tekstisõnumeid, failiedastust, esitlusi jms.

Sümmeetrilised ja Rollipõhised videokonverentsid

Sümmeetrilised videokonverentsid

Need on täisdupleksed videokonverentsid, kus on rohkem kui kaks osalejat, kes näevad ja kuulevad üksteist samaaegselt. See on kui ümarlaud, kus kõigil on võrdsed õigused. See konverentsitüüp sobib kohtumisteks, kus on vajalik kõigi osalejate aktiivne kaasamine.

Rollipõhised videokonverentsid

Selle tüübi puhul jagatakse osalejad kaheks: ettekandjad ja kuulajad. Samas võib igast passiivsest kuulajast korraldaja loal saada aktiivne osaleja. Nimelt saab konverentsi läbiviija ise määrata esineja, aga selle igal ajal ka virtuaalsest kõnepuldist eemaldada.  

Videokonverentsid kaugõppeks

See on lahendus, kus õpilased näevad ja kuulevad ainult õpetajat, viimane aga näeb ning kuuleb kõiki. Nii ei häiri õpilased üksteist, aga õpetaja saab neid jälgida. See on praegusel ajal ilmselt levinuim videokonverentsitüüp, seda kasutavad koroonaperioodil paljud õppeasutused.

Videoülekanne

See on konverentsitüüp, kus laiale auditooriumile on näha ja kuulda ainult esineja, viimane ise ei näe ega kuule kedagi. Tagasiside on võimalik vaid tekstivestluse kaudu. Ülekandetõrgete vältimiseks võib esineda väike ajaline nihe materjali väljastamise ja auditooriumini jõudmise vahel.

 

Internetiportaal OnlineExpo.com võimaldab rakendada kõiki videokonverentsi tüüpe. Selles veendumaks, vaadake, kuidas teevad seda meie partnerid, sellelaadsete ürituste korraldajad üle maailma. Samuti on võimalik järele vaadata juba toimunud üritusi, kus on kasutatud erinevaid videokonverentsi korraldamise võimalusi.

Rohkem asjakohast teavet võib leida veebiaadressil www.onlineexpo.com.

 

WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu