/

Ventilatsioon

Ventilatsioonisüsteemi lahenduse valik sõltub paljudest teguritest: - sisekliima tagamise täpsusest - jahutusvõimsusest - arhitektuurilistest ja majanduslikest võimalustest Vastavalt lähtetingimustele koostame ventilatsiooniprojekti, mille alusel ehitatakse välja ventilatsioonisüsteem.

Ventilatsiooni väljaehitamine toimub seadmete ja torustiku paigaldamisest kuni süsteemi mõõdistamise ja passistamiseni. Loomulikult teostame ka hilisemat ventilatsioonisüsteemide hooldust, mis tagab seadmete pikaajalise korrasoleku.

ROHKEM

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above.